Το 1726 ο Σαρλ Σανσόν κληρονόμησε από τον πατέρα του την δημόσια θέση που κατείχε σε ηλικία μόλις επτά ετών. Ο πατέρας του ήταν Δήμιος στο Παρίσι.